VITEN OG VEILEDNING

Har du ikke tidligere stiftet bekjentskap med laserterapi, så er her en kort introduksjon til teknologien og behandlingsformen samt det utbytte man oppnår ved bruk av laser.

Prinsippet er her illustrert grafisk med et eksempel (en forstuving) på diagrammet «Accellerated Natural Healing».

viten og veiledning
IMG_4777 ok

Den terapeutiske og helende effekt av laserbehandling, LLLT, ble oppdaget allerede i 1967, av Professor Endre Mester i Budapest.

Les mer om laserterapi i artiklene herunder: