LASERTERAPI FOR KLINIKKER

Laserterapi anvendes i utstrakt grad i fysioterapien. Fysioterapeuter arbeider sig med mange forskjellige typer skader, primært skader som påvirker din evne til at bevege deg.

Fysioterapeutens oppgave er primært at hjelpe pasienter med forebyggelse og helbredelse av skader og lidelser i muskler, led, nervesystem og kretsløp.

Og her kan soft lasere hjelpe med at fremme kroppens egen helingsprosess hos pasienten. I fysioterapi ser fysioterapeutene mange skader, såvel akutte skader som belastningsskader.

Fysioterapeuter bruker laserterapi til bl.a. følgende:

  • Behandling av akutte skader, hurtigere helning og smertelindring
  • Behandling av kroniske tilstander, smertelindring og utsettelse av symptomer
  • Behandling av belastningskader, forskjellige former for betennelse og inflammasjon

 

Behandling med biostimulerende laser skjer ofte i kombinasjon med andre behandlingsformer som f.eks. manipulation, shockwave, ultralyd og veiledning.

PowerLaser PRO fra PowerMedic er designet til den profesjonelle behandler i forskjellige behandlingssituasjoner. Den er batteridrevet, mobil og meget handy. Det er hurtig og lett å velge et av de 9 programmer til behandling av hver enkelt pasient, så behandlingen kan skje uten besvær og bruk av unødig tid.